Vinterstängning av pool

symbol_vinter.jpg Vinterstengning av basseng

Når bassenget ikke er i bruk om vinteren, skal det "vinterstenges" og dekkes til. 
Dette vil redusere riskikoen for for eksempel frostskader på bassengutstyret.

Vintersteng før det blir for kaldt!

Vinterstengning må gjøres før det blir så kaldt at vannet fryser. PoolKungen anbefaler at varmen stenges av slik at temperaturen i vannet synker til under 10 grader Celsius, dette for å minimere algevekst og bakterier i løpet av vinteren.

Begynn med å justere pH-verdien og sjokk-klore bassenget. Rengjør deretter bassenget skikkelig. Børst vegger, rengjør eventuell trapp og støvsug bassengbunnen. Rengjør eventuell smussrand ved vannlinjen med supergel og polyestersvamp. Hell så i algemiddel/vinterkonserveringsmiddel (Winterclean) i henhold til anvisning på pakken. Etter at dette er gjort skal sirkulasjonen gå i minst tolv timer.

Pass på at alt elektrisk er skrudd av i løpet av vinteren slik at lamper ikke skrus på ved feiltakelse, dette kan gjøre at hele belysningsarmaturen smelter.

Nå skal bassenget delvis tømmes for vann. Senk vannivået til ca. 10 cm under innløpet. Hvis du har jetstrøm, skal vannivået senkes til under denne, og bassengets vegger må støttes med bjelker om bassenget er nedgravd. Jestrømmen kobles fra og tømmes for vann. Pass på at det ikke kan komme inn vann som kan forårsake frostskader.

OBS! Har du bassenget montert over bakken, skal vannivået senkes til under lampen.

Kantavløp

Ta bort skimmerklaffen og filterkurven fra kantavløpet, plugg utløpshullet igjen med en vinterplugg og fyll deretter kantavløpet med isopor for å hindre frostskade.

Ledninger

Alle ledninger skal tømmes for vann, noe som best gjøres med suger eller kompressor. Skru fra hverandre ventilene for å få tømt ledningene. Hold så alle ventiler avskrudd i løpet av vinteren.

Sandfilter

Sandfilteret skal tømmes for vann ved å åpne bunnpluggen som sitter i bunnen av filteret. For at vannet skal renne ut må også luftskruen som sitter ved trykkmåleren på toppen av filteret åpnes. La vannet renne ut og la pluggen stå åpen hele vinteren. Vri så sentralventilen til vintermodus, eller, hvis dette ikke finnes, midt mellom to modus.

Pumpe

Sirkulasjonspumpen skal også tømmes for vann. Skru først av bunnpluggen som sitter foran under pumpens filterkurv. Fjern deretter plastlokket og la vannet renne ut. Bunnpluggen og lokket skal være demontert hele vinteren. Under plastlokket sitter det en svart O-ring. Denne kan med fordel fjernes og vaskes ren med lunkent vann og litt såpe. Smør den deretter inn med armaturfett. Det går også fint av å smøre O-ringen med vanlig vaselin. Husk å legge O-ringen et sted du finner den igjen om våren. Hvis det finnes en mulighet for å oppbevare hele pumpen frostfritt, er dette selvfølgelig en fordel.

Oppvarming

Uansett om du har El-varmer, vekselvarmer eller luftvarmepumpe skal disse tømmes for vann for å hindre frostskader. De skal tømmes også hvis de er plassert frostfritt for å redusere risikoen for korrosjonsskader. Bruk en helhvit plastposte hvis du senker lampen helt til bunnen, fargede poser og trykk kan sette farge på duken. OBS! Skru av strømmen, ellers kan lampen gå i stykker.

Samle sammen alle løse deler som demonteres ved vinterstengningen. Oppbevar dem på et frostfritt og sikkert sted i løpet av vinteren slik at du finner alt igjen ved våråpningen.

Hvis du har solfangere, skal disse også tømmes. Ta først bort endepluggen som sitter nederst på et av panelene. Løsne inn- og utgående rør og demonter avluftningen. La vannet renne ut, og la pluggene og rørene ligge demontert hele vinteren. Hvis  det er unionskoblinger på røret fra solfangerne (oftest montert på husveggen), skal disse skrus fra og rørene tømmes.

Bassengdekke

Royal standarddekke med stropper tas bort og oppbevares innendørs i løpet av vinteren. Royal på skinner skal oppbevares i opprullet tilstand om vinteren. Det automatiske bassengdekket Solo (over bakken med lameller) oppbevares opprullet om vinteren. Det automatiske bassengdekket Aqua (nedsenket i vannet med lameller) skal være kjørt ut og dekke bassenget hele vinteren. Det skal ikke sikres med lås på kortsiden. Uansett hvilket bassengdekke du har, skal bassenget dekkes med vanlig vinterdekke. RoyalTec kan benyttes som vinterdekke under forutsetning av at man bassenget fylles med vann igjen etter at man har utført vinterstengningsprosedyren.

Bassengbelysning

Hvis lampen sitter igjen, kan den gå i stykker ved dannelse av is (gjelder ikke over bakken). Hvis man vil være på den sikre siden, kan man senke lampen ned i bunnen av bassenget med en pose stein, alternativt ta den opp og legge den ved basengkanten. Husk å slå av sikringen til bassengbelysningen slik at ingen kan skru den på ved en feiltakelse i løpet av vinteren.

Bruk en helhvit plastposte hvis du senker lampen til bunnen, fargede poser og trykk kan sette farge på duken. OBS! Skru av strømmen, ellers kan lampen gå i stykker.

Stige

Hvis du har stige, skal den demonteres, sjekkes og tørkes av. Eventuell rust skal tas bort med Autosol. Oppbevar stigen tørt.

Vinterdekke

PoolKungen anbefaler at bassenget dekkes med kraftige plater i løpet av vinteren, som er det tryggeste og det mest holdbare alternativet. Det er også det eneste dekket som tåler vilt. Vinterplatene skal sikres slik at de ikke kan blåse bort eller falle ned i bassenget ved uvær.

Som alternativ for vinterplater kan man bruke en kraftig presenning som dekke. Denne skal da hvile på vannoverflaten slik at den fryser fast i bassengvannet. Andre bassengtrekk skal ikke brukes om vinteren.