Sirkulasjonssystemet i bassengene våre

Sirkulasjonssystemet er det viktigste i bassenget ditt. Det gir deg et krystallklart, rent og varmt vann å bade i. Vi dimensjonerer alltid rengjøringen i bassengpakkene våre så alt vannet i bassenget rengjøres fire til fem ganger i døgnet!

1. Kantavløp

Vannet suges gjennom kantavløpet til rengjøringsanlegget. Filterkurven fanger opp ev. avfall som løv og lignende.


2. Rensesanlegg

Renseanlegget består av pumpe med sandfilter for best mulig rensing. Her fanges alle små partikler opp.


3. Vannrensing UV-C lys

UV-C lyset minsker klorbehovet med opp til 80 % og er et svært populært tilbehør.


4. Oppvarming

Varmepumpen varmer kostnadseffektivt opp bassenget og er det mest populære tilbehøret. Pumpen kan gi over syv ganger tilbake per investerte krone i energitilførsel.

5. Solfangere

En svært effektiv måte å varme opp bassenget på. Dessuten er det miljøvennlig.


6. Elvvarmere

Den enkleste måten å varme opp bassenget på er med elvarmer, men det er også det dyreste alternativet over tid.


7. Varmevekslere

For de som har vannbåren varme i huset kombinert med f.eks. jordvarme, kan varmevekslere være et godt alternativ.


8. Innløp

Gjennom innløpet kommer det rene og oppvarmede vannet tilbake til bassenget.