Bassengramme rektangulært basseng

PoolKungens bassengrammer er i absolutt høyeste klasse, og vi gir 35 års garanti på de rektangulære miljøbassengene våre og 20 års garanti på rektangulære standard og over bakken.

Rektangulært
standard

Rektangulært
over bakken

Rektangulært
miljøbasseng

Bassengramme standard og over bakken

Svenskprodusert av galvanisert stål. Veggseksjonene består av tykke varmgalvaniserte plater av høyeste kvalitet. 9 cm brede kantforsterkninger rundt kombinert med topp- og bunnprofil av ekstremt kraftig dimensjon gjør dette til markedets kraftigste stålramme.

Takket være den kraftige rammen er det ikke nødvendig med ekstra avstivere rundt standardbassenget. Siden det ikke er nødvendig med ekstra avstivere, holder det å grave 0,5 meter større enn bassenget rundt standardrammen. Montering kan gjøres på et underlag av pakket steinmel eller på en støpt bunnplate (det kreves støpt bunnplate over bakken).

Bassengramme Miljøbasseng

Er laget av resirkulert polyeten. Polyeten har en beregnet levetid i jorden på flere hundre år.

Takket være den kraftige rammen er det ikke nødvendig med ekstra avstivere rundt bassenget. Siden det ikke er nødvendig med ekstra avstivere, holder det å grave 0,5 meter større enn bassenget.

Dette gjør det billigere å grave, kjøre bort og etterfylle rundt bassenget sammenlignet med andre bassengkonstruksjoner. Dette sparer mange blanke kroner! Bassengets veggseksjoner er veldig enkle å montere, og montering kan gjøres på et underlag av pakket steinmel eller på en støpt bunnplate.

Prinsippskisse for våre rektangulære basseng

Det rektangulære bassenget kan enten monteres på et underlag av pakket steinmel eller på en støpt bunnplate. Hullet som skal graves for bassenget skal være 50 cm større rundt hele bassenget. Ved behov må det dreneres for å unngå at bassenget blir stående i vann.

 

prinsipskiss-stenmjol.jpg
 Underlag av steinmel
prinsipskiss-rekt-betongplatta.jpg
Betongplate

Underlag av steinmel

Det pakkede steinmelsunderlaget skal bestå av et 200 mm tykt lag med steinmel, størrelse 0-2 mm.

Bassengrammen monteres på en ramme i trykkimpregert tre som graves ned i steinmelsunderlaget. Bassengbunnen isoleres med isopor med maksimal tykkelse på 20 mm.

Betongplate

Den støpte betongplaten skal være 120 mm tykk og armert. Armeringen skal bestå av armeringsnett 6-8 mm med rutestørrelse 150 mm. Bunnplatens ytre skal stålslipes. Bunnplaten kan isoleres under om det er ønskelig.

Etterfylling

Bassenget skal etterfylles med settesand (sandkassesand, dvs. sand som pakker seg godt ved vanning).

Montering av rektangulært 
basseng over bakken

PoolKungens rektangulære basseng for over bakken skal monteres på støpt betongplate (ikke steinmelsunderlag).